Đang thực hiện

Đăng ngày 14/03/2017

Hình ảnh chuẩn bị cho công tác triễn lãm VIETBUILD 2017

Hình ảnh chuẩn bị trong triễn lãm quốc tế VIETBUILD 2017
Tại khu C, gian hàng 1704 của Công Ty TNHH Giải Pháp Viễn Thông Công Nghệ Số SOHO.