icon icon icon
Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Bảng điểu khiển hệ thiết bị phòng xông hơi

Đăng bởi Soho Tech vào lúc 13/03/2021

Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển phòng xông hơi – Xông hơi ướt – Xông hơi khô

Với  máy  xông hơi khô

Mở CB nguồn của máy xông hơi

Nút số 1 là để khỏi động máy .  Sau khi khởi động máy màn hình hiển thị trên bảng điều khiển sẽ hiển thi 2 thông số .

Nút số 2  : để điều chỉnh độ chiếu sáng của đèn

Nút số 3: Điều chỉnh tốc độ gió

Vị trí số 4: Hiển thị thời gian máy hoạt động kể từ khi mở nguồn (thông số mặc định thường là 45 phút và thời gian hiển thị sẽ chạy ngược đến khi về 0 máy sẽ ngừng hoạt động.

Vị trí số 5: Hiển thị nhiệt độ hiện tại của máy.

Nút số 6: set temp  để điều chỉnh nhiệt độ tỏa ra của máy theo mong muốn.

Nút số 7, số 8  là để hiển thị thông số nhiệt độ của máy cần đạt tới, sau đó điều chỉnh tăng giảm theo ý muốn.

Nút số 9 set time  để chỉnh thời gian hoạt động của máy.

Nút số 10  Để tạm dừng hoạt động của máy .

Với  máy  xông hơi ướt 

Mở CB nguồn của máy xông hơi

Bật nút  13 để  khởi động máy . Khi khởi động máy màn hình hiển thị trên bảng điều khiển sẽ hiển thi  thông số nhiệt độ hiện tại trong phòng

Bấm nút 12  để điều chỉnh nhiệt độ tỏa ra của máy theo mong muốn .

Bấm nút  16 , 17  để tăng hoặc giảm nhiệt độ mà máy sẻ tỏa ra. tăng giảm nhiệt độ  theo ý muốn .

Bấm nút 15  để điều chỉnh độ sáng của đèn

Bấm nút 14 : Để tạm dừng hoạt động của máy

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: